In 2013 is het 60 jaar geleden dat de Watersnoodramp plaatsvond. Dit openluchtspel staat dan ook in het teken van water.
Ook in Zierikzee heeft het water de afgelopen eeuwen een belangrijke rol gespeeld op het gebied van:
* scheepvaart * zoutwinning * landaanwinning en * de Watersnoodramp 1953.
Het stuk bestaat uit vier bedrijven, die elk op een aansprekende locatie in Zierikzee worden gespeeld.

Proloog

De Reisleidster heet een ieder hartelijk welkom. 
We staan hier aan het begin van een historische reis in de geschiedenis van onze geliefde stad Zierikzee. Een reis waarin het water centraal zal staan. Door alle eeuwen heen heeft het water hier een belangrijke rol gespeeld. Ik vind het een voorrecht dat ik jullie mee mag nemen op deze bijzondere reis.
Zou ik het toch haast vergeten, we hebben namelijk een speciale gast in ons midden die hier vroeger gewoond heeft. En die nu op haar 80ste verjaardag een bezoek brengt aan haar geboortestad Zierikzee.

Meer beelden? – klik op de foto —>
en toets ESC voor terug naar pagina

Scheepvaart 19e eeuw

Zierikzee bezat twee scheepswerven, de ‘Stads- en Commerciewerf’ en werf ‘De Goede Intentie’. Door beide werven werden in totaal 27 zeeschepen gebouwd, meest barken en schoeners. Na de tewaterlating vertrekt het schip op zijn eerste tocht naar de Oost. Komt iedereen weer heelhuids terug in Zierikzee?

Meer beelden? – klik op de foto <—
en toets ESC voor terug naar pagina

Eiland Orisant 17e eeuw

Op een zandbank in de Oosterschelde groeide slijkgras. Dat gras hield slib vast. Het land werd hoger. Zo begint het verhaal van Orisant. In 1601 gaven de Staten van Zeeland toestemming om Orisant in te polderen. In de loop der tijd zijn er diverse dijk- en oevervallen geweest en wordt het eiland getroffen door de pest. Nadat er jarenlang pogingen waren gedaan om Orisant te behouden, werd het eiland in 1639 definitief prijsgegeven aan de Oosterschelde. Beleef het verhaal van het dagelijks leven op dit voormalige eiland.

Meer beelden? – klik op de foto —>
en toets ESC voor terug naar pagina

Zoutwinning 13e – 16e eeuw

In gebieden waar het veen doordrenkt was met zeewater kon zout gewonnen worden. Het veen werd uitgegraven en verbrand in een speciale oven, de zogenoemde zoutketen. Doordat het zgn. ‘darinkdelven’ dijkvallen veroorzaakten, werd de zoutwinning uit veen in 1515 verboden in Zeeland. U gaat terug in de tijd en maakt de belevenissen van de ‘darinkdelvers’ van nabij mee.

Meer beelden? – klik op de foto <—
en toets ESC voor terug naar pagina

Watersnoodramp 20e eeuw

In 1953 werd het Zuidwesten van Nederland getroffen door de Watersnoodramp. Hoezeer deze ramp zijn sporen heeft nagelaten en het leven van de bewoners heeft beïnvloed zal duidelijk worden tijdens dit indrukwekkende toneelspel.

Meer beelden? – klik op de foto —>
en toets ESC voor terug naar pagina

Epiloog

Dames en heren, het water is een bron. Een bron voor leven, maar ook een bron van verhalen . . . dank u wel dat u deel hebt genomen aan deze tocht, die net even iets anders is gelopen dan ik had verwacht. De route is helaas ten einde, maar . . . .  De gastvrouw bedankt alle bezoekers van deze voorstelling en in het bijzonder oma en kleinzoon die zij nog een prettige avond toewenst.

Meer beelden? – klik op de foto <—
en toets ESC voor terug naar pagina