De wereld staat in brand. De Grote Oorlog snijdt diep in het dagelijks bestaan van miljoenen mensen.
Wonderwel weet Nederland neutraal te blijven, terwijl buurlanden Duitsland, Engeland, België en Frankrijk in een alles vernietigende strijd zijn verwikkeld.

Maar in de nacht van 30 april 1917 klokslag half drie vallen zes bommen op Zierikzee
afkomstig van een verdwaald Engels vliegtuig.

DE PLECHTIGHEID 1
Zierikzee, 11 februari 1925, Hotel Juliana.
De bevolking is uitgelopen voor de plechtige uitreiking van de mobilisatie herinneringskruizen. De plaatselijke dokter Adrianus van der Hoeven werd als arts-officier Gezondheid ingekwartierd bij de Landweerinfanterie dat in Zierikzee was gelegerd. In zijn zeer uitgebreide rede staat hij stil bij de 13 doden die de Eerste Wereldoorlog Schouwen-Duiveland heeft gebracht en de gevolgen van de zes bommen die op Zierikzee zijn gegooid vanuit een Engels vliegtuig
Kaatje en Dina staan bij de ingang en nemen de jassen in ontvangst voor de garderobe. Tenminste…

Meer beelden? – klik op de foto —>
en toets ESC voor terug naar pagina

DE TERUGBLIKKEN

Tijdens zijn speech zijn er verschillende terugblikken uit de oorlog:
– de Engelse vlieger Gerald Manus met de zusters Maartje en Hendrikje op de rand van zijn bed.
– Soldaat Prins die zucht onder het niets doen
– Genoeg gereuteld sergeant Pennekamp
– Marie-Elise Dobbelaare met dochters, Belgische vluchtelingen
– De Leijdekkers, gevlucht voor de Boerenoorlog in Zuid Afrika
– Sergeant Pennenkamp laat zijn manschappen aantreden

Meer beelden? – klik op de foto <—
en toets ESC voor terug naar pagina

WISSELSCENE 1 – IN HET HOSPITAAL

Als gevolg van de zes bommen die de nacht van 30 april 1917 om klokslag half drie op Zierikzee zijn gegooid vanuit een Engels vliegtuig
In het bed ligt de Engelse vlieger-officier luitenant Gerald Manus. Zuster Maartje en zuster Hendrikje zitten aan de rand van zijn bed. Gerald wijst dingen aan of beeldt ze uit, Hendrikje schrijft mee met de woorden in haar schriftje.
Mevr van der Hoeven komt binnen met een kom soep en vraagt Hendrikje of zij dat wil voeren aan de Engelse vlieger.

Meer beelden? – klik op de foto <—
en toets ESC voor terug naar pagina

WISSELSCENE 2. HET GARNIZOEN

Kapitein Louwerse is op inspectie bij de Zuidhoekstelling. De manschappen zijn bang door het nachtelijke bombardement en turen de hemel en polder af. Ze zijn met een schop en hamer aan het werk gezet om de stelling te verstevigen. Brave burgervaders en jongemannen zijn opgeroepen en gereduceerd tot eindeloos wachten in de loopgraven, exerceren om de conditie op een aanvaardbaar peil te krijgen en tot vervelens toe een kaartje leggen om vooral toch de tijd te doden.

Meer beelden? – klik op de foto —>
en toets ESC voor terug naar pagina

WISSELSCENE 3 – VLUCHTELINGENKAMP

En dan was er nog die enorme stoet Belgische vluchtelingen, die in Zierikzee een veilig heenkomen zochten. Niet iedereen stond hen juichend op te wachten. Honderd jaar na dato verhardt de wereld om ons heen opnieuw en zaait een nieuw vluchtelingenvraagstuk verdeeldheid.
De wereld staat in brand!

Meer beelden? – klik op de foto —>
en toets ESC voor terug naar pagina

WISSELSCENE 4 – BOMMEN OP ZIERIKZEE

Maar ook burgers worden niet gespaard. In de nacht van 30 april 1917 vallen zes bommen op Zierikzee. Daarbij komen Walter Leijdekkers, zijn vrouw Cornelia en hun pleegzoontje om het leven. De Engelse piloot was afgedwaald van zijn squadron en meende boven vijandelijk gebied bij Brugge te vliegen. Een dodelijk vergissing. De naastgelegen woning staat nog gedeeltelijk overeind.
Jan en Ansje Smit lagen samen met dochter Maria op zolder te slapen. Vanaf die zolder klinken hun stemmen met een roep om hulp.

Meer beelden? – klik op de foto <—
en toets ESC voor terug naar pagina

HET HOSPITAAL

Binnen het bataljon Schouwen-Duiveland bezwijken soldaten aan iets ogenschijnlijk onschuldigs als borstlijden. Het militair hospitaal van dokter Van der Hoeven in Zierikzee is bittere noodzaak. Een aantal mannen ligt in bed. Hendrikje loopt heen en weer tussen de patiënten. Maartje zit op de rand van het bed bij Derk. Achtereenvolgend komen Trekzak Daniël en hoofdzuster Grada binnen.
Opeens komen de soldaten Roos en Prins met een brancard de zaal binnen. Op de brancard ligt een zwaar kuchende sergeant Pennenkamp. De dokter onderzoekt de patiënt, maar later die avond overlijdt de sergeant Pennekamp

Meer beelden? – klik op de foto —>
en toets ESC voor terug naar pagina

De Plechtigheid 2
Zierikzee 11 februari 1925, Hotel Juliana.

Tijdens de uitreiking van de mobilisatiekruisjes. Dokter Adrianus van der Hoeven vervolgt zijn toespraak; de offers van vier jaar mobilisatie passeren de revue. Na diens speech speldt de burgemeester hem de eerste medaille op.
Dina en Kaatje blijken zich te hebben verstopt op zolder.

Meer beelden? – klik op de foto <—
en toets ESC voor terug naar pagina

Rest Dokter Adrianus van der Hoeven nog één vraag:

 

Als de wereld in brand staat,

En de vrede niet meer is te vinden.

Als de wereld in brand staat,

En geen mensenleven meer telt.

Als heel de beschaving kraakt in zijn voegen

En mensen moeten vluchten

Voor niets ontziend geweld…

 

Wat zou u doen…..?

Hiermee heb ik gezegd wat mij op het hart lag.